ดีไซน์เว็บไซต์ทางธุรกิจให้น่าสนใจ

 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วในปัจจุบันว่าการมีเว็บไซต์บริษัทเป็น ของตนเองนั้นมีผลดีในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจมากขนาดไหน เพราะนอกจากเว็บไซต์จะกลายเป็นอะไรที่มากกว่าช่องทางการสื่อสารประเภทหนึ่ง แล้ว มันยังได้กลายเป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ อีกทั้งกระแสความนิยมของ Social Media ในปัจจุบันด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนความคิดที่ว่าเว็บไซต์มีความ สำคัญโดยเฉพาะกับการทำธุรกิจมากเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องหลักที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องใส่ใจในเรื่องของเทคนิคพร้อม ทั้งในส่วนของรายละเอียดวิธีการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจมากเป็นพิเศษ โดยหลักๆ แล้วองค์ประกอบแนวคิดของการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจนั้นมีรายละเอียดที่ควร จะต้องทำความเข้าใจแยกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

  1. ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ขึ้นก่อน สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจ เพราะการกำหนดวัตถุประสงค์เปรียบได้กับเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านให้น่า อยู่เลยทีเดียว ซึ่งการจะสร้างเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบได้นั้นผู้ประกอบการจะต้องรู้และกำหนด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเสียก่อนว่าบริษัทต้องการมีเว็บไซต์ไปเพื่ออะไร เช่น อาจจะเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการขายสินค้า เป็นช่องทางแจ้งข่าวสารของบริษัทไปสู่ผู้บริโภค ใช้เพื่อการสื่อสารและแจ้งข้อมูลให้กับบุคคลากรภายในบริษัท เป็นต้น เมื่อผู้ประกอบการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำเว็บไซต์ให้กับ ทางบริษัทได้แล้ว จะมีส่วนช่วยในการกำหนดกรอบและรายละเอียดในส่วนอื่นๆให้ชัดเจนและครอบคลุม มากยิ่งขึ้ัน ว่าควรจะต้องให้ความสำคัญและกำหนดธีมของเว็บไซต์ให้ออกมามีรูปแบบอย่างไรจึง จะเหมาะสมมากที่สุด
  2. สร้าง Content ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น Content หรือที่เรียกว่าเนื้อหาเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดรองลงมาจากขั้นตอน การกำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของรายละเอียดเนื้อหาที่ผู้ประกอบการต้องการจะนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร บทความ แบบฟอร์มเอกสาร รายละเอียดสินค้าและบริการ ประวัติบริษัท รายชื่อผู้บริหาร ผลประกอบการ ฯลฯ โดยสามารถที่จะจัดหมวดหมู่แยกออกมาเป็นแต่ละประเภทได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่นำเสนอนั้นต้องมีความชัดเจนถูกต้องแม่นยำตรง กับความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์
  3. ภาพ กราฟิก และวีดีโอคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เว็บไซต์ของผู้ประกอบการจะดูมีสีสันและดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็นมาก ยิ่งขึ้นหากนำภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก และวีดีโอต่างๆเข้ามารวมอยู่ภายในเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะเป็นภาพถ่ายของบริษัท ภาพถ่ายสินค้า กราฟิกตกแต่งพื้นหลังของเว็บไซต์ วีดีโอแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยทำให้เว็บไซต์ดูดีมีชีวิตชีวามากขึ้น
  4. แอปพลิเคชั่นต้องครอบคลุมและเข้าถึงทุกรายละเอียด เว็บไซต์ที่มีคุณภาพจะต้องมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน ขณะเดียวกันก็ต้องใช้งานง่ายด้วย ดังนั้นในส่วนของแอปพลิเคชั่นภายในเว็บไซต์จึงถือเป็นอีกหนึ่งเรื่้องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการจะต้องลงลึกในรายละเอียดให้มากเป็นพิเศษ อาทิ ตัวเว็บ เมนเฟรม เซิร์ฟเวอร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูล การโต้ตอบแบบ real time ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคต ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของผู้ ประกอบการมีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบรับและส่งเสริมการทำธุรกิจของท่านได้ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งจองสินค้า การลงทะเบียน การดาวน์โหลดเอกสารหรือข้อมูล รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าด้วย ซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชั่นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานและบอกความ ต้องการกับโปรแกรมเมอร์ของท่านโดยตรง เพื่อจะได้ออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
  5. การตกแต่งและจัดวางเลย์เอ้าท์ ความสมดุลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์ประกอบข้อนี้ ผู้ประกอบการจะต้องวางโครงสร้างของหน้าตาเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีสัดส่วนที่ สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันได้แบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่เยอะหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี เพราะหากมีการจัดวางที่หนาแน่นและมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากจะทำให้เว็บไม่น่า อ่านและผู้เข้าเยี่ยมชมก็มักจะออกจากเว็บไซต์ไปในเวลาไม่กี่วินาทีเพราะ สับสนและไม่สามารถหาสิ่งที่ตนเองต้องการได้ แต่หากมีรูปแบบการจัดวางเลย์เอาท์แบบสมดุลเว็บไซต์จะดูมีความน่าสนใจมากยิ่ง ขึ้น อีกทั้งผู้เยี่ยมชมยังใช้เวลาท่องอยู่ในเว็บของผู้ประกอบการนานมากกว่าอีก ด้วย นอกจากนี้ถ้าผู้ประกอบการสามารถจัดวางเลย์เอ้าท์และออกแบบได้สวยงามและลงตัว จะทำให้เว็บไซต์มีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัวซึ่งจะสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมากและถือเป็นโอกาสดีที่จะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัท
  6. สร้างการสื่อสาร 2 ทางเพื่อวัด Feedback เว็บไซต์มีข้อได้เปรียบมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆตรงที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้แสดงทัศนะ ความคิดเห็นลงบนเว็บไซต์ด้วย ซึ่งในอดีตเว็บทางด้านธุรกิจไม่ค่อยจะสนใจทำและมองข้ามในส่วนตรงนี้อยู่ เสมอๆ เนื่องจากกลัวที่จะสูญเสียภาพลักษณ์หากผู้เข้ามาเยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นใน ทางตรงกันข้ามกับบริษัท ซึ่งปัจจุบันความคิดนี้ถือว่าค่อนข้างจะล้าหลังและดูเหมือนจะไม่ยุติธรรม สำหรับผู้บริโภคและอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสาธารณชนได้ ซึ่งหากมองในมุมบวกการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมทั้งชี้แจงในสิ่งที่เกิด ขึ้นดูน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าบริษัทของผู้ ประกอบการเอาใจใส่ในความรู้สึกของลูกค้าทุกคนนั่นเอง

ไม่มีตัวชี้วัดใดที่จะสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินได้อย่างเด็ดขาดว่า เว็บไหนออกแบบได้ดีหรือไม่ดี เพราะแต่ละเว็บไซต์ต่างก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งยังขึ้นอยู่กับ รสนิยมของผู้พิจารณาอีกด้วย ดังนั้นหลักการคิดที่ดีที่สุดของการออกแบบเว็บไซต์ก็คือต้องพยายามทำให้ทุก คนเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะนำเสนอ และถ้าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกิจการแล้วสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ ประกอบการพยายามจะสื่อออกไปก็แสดงว่าการสื่อสารผ่านเว็บไซต์นั้นสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง

 

ธุรกิจช่างไม้อาชีพที่ยังมีความต้องการในตลาดการก่อสร้างและการตกแต่ง

ความสำคัญของงานช่างไม้ มีความสอดคล้องกับความสำคัญของไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากไม้ เป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ยาก และมีราคางานไม้ที่แพงกว่าวัสดุทดแทนประเภทอื่น แต่ถึงกระนั้น ไม้ยังคงเป็นที่ต้องการในงานประเภท เช่น วงกบไม้ ประตูไม้ หน้าต่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานแกะสลักไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่งบ้าน ช่างไม้มืออาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ช่างไม้ที่ ดีต้องมีทักษะและความชำนาญงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีใจรักในหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์งานไม้ให้ออกมาสวยงาม มีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้งานไม้ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแบ่งประเภทของงานช่างไม้ออกเป็น 4 ประเภทคือ งานช่างไม้ก่อสร้าง งานช่างไม้ครุภัณฑ์ งานช่างไม้ออกแบบ และงานช่างไม้แกะสลัก

ประเภทของงานช่างไม้

งานของช่างไม้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ งานช่างไม้ก่อ สร้าง งานช่างไม้ครุภัณฑ์ งานช่างไม้ออกแบบ และงานช่างไม้แกะสลัก โดยงานช่างไม้ก่อสร้างนั้น จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยความอดทน และความแข็งแรงของร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะต้องปฎิบัติหน้าที่กลางแจ้ง หรือในที่สูง มีโอกาสเสี่ยงต่อแสงแดด ฝุ่นละออง ฝนตก หรือการพลักตกจากที่สูงได้ จึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะในการทำงานเป็นอย่างมาก สำหรับงานช่างไม้ครุภัณฑ์ จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องเรือนต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุปกรณ์ช่างไม้ เครื่องมือช่างไม้ ชุดตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ทั้งหมด ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไม้นี้ควรเป็นบุคคลที่มีความละเอียด รอบคอบ มีความปราณีต แต่ไม่มีความเสี่ยงในการปฎิบัติงานเนื่องจากทำหน้าที่ภายในโรงงานไม้ ที่มีเครื่องจักร เครื่องมือเพียบพร้อม สำหรับงานช่างไม้ออกแบบ จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการทำแบบงานไม้ แบบหล่อโลหะ เช่น ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เป็นต้น ช่างไม้ออกแบบควรมีความละเอียดปราณีต สร้างไม้แบบโดยไม่ผิดเพี้ยน และมีเทคนิคในการใช้เครื่องมือได้อย่างชำนาญ สุดท้าย งานช่างไม้แกะสลัก จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์ แกะสลักไม้ลวดลายต่างๆ ลงบนผลิตภัณฑ์ไม้

ประโยชน์ของงานช่างไม้ มีทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น เพราะช่างไม้สามารถ ใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ได้อย่างชำนาญงาน และปลอดภัย ช่างไม้ยังช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมดูแลรักษางานไม้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ กับครอบครัว พร้อมทั้งยังสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตัวเองมีความรับผิดชอบด้วย สำหรับครอบครัว ก็สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยประหยัดรายจ่าย เนื่องจากสามารถซื้อหางานไม้ในราคางานไม้ที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป รู้จักบำรุงรักษาของใช้ภายในบ้าน ทำให้เกิดช่างไม้มืออาชีพที่มีฝีมือคุณภาพสูง เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด ช่างไม้ยัง มีเทคนิคการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการ มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ ไอเดียร์การออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์จากไม้ มีการสร้างสรรงานไม้แบบมืออาชีพ และบ่งชี้ให้สังคมเห็นคุณค่าของงานช่างไม้มากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ในการนำไม้มาทำสิ่งของ

อาชีพของการจัดสวนปรับแต่งภูมิทัศน์ต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งสวน ส่วนมากจะจัดสวนตกแต่งสไตล์รีสอร์ท จะใช้เป็นพวกขอนไม้ตอไม้ ถ้าเป็นของจริงก็ค่อนข้างจะหายากและมีราคาแพง ข้อสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ของการนำจริงมาใช้ การตัดไม้ทำลายป่า อะไรน่าจะทำสิ่งใดที่จะทดแทนและดูให้เหมือนสามารถออกแบบทำได้ง่าย ลงตัวกับไซด์งาน ลงตัวกับงานจัดตกแต่งสวนชิ้นงานที่เหมือนไม้ ลักษณะเป็นตอไม้ ขอนไม้ ต่าง ๆ แล้วมีลูกเล่นอะไรใส่เข้าไป เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในการเริ่มต้นแรก ๆ ก็ลองผิดลองถูกลองใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย มีปัญหางานจะหนักแตกหักง่าย ส่วนลวดลายไม่เหมือนไม้ กว่าจะได้วัสดุที่ใช้ในปัจจุบันลองผิดลองถูกมาจนวันหนึ่งคิดว่า แนวคิดของงานนอกจากมีความเหมือนไม้แล้ว จะต้องมีความแข็งแรง ทนทานแล้วก็มีน้ำหนักเบา วันหนึ่งก็ได้ไปดูรายการโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของจากเป เปอร์มาเช่น คือนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาผสมกาว แล้วนำมาขึ้นเป็นรูปสัตว์ รูปอะไรต่าง ๆ ก็นำมาลองกระดาษหนังสือพิมพ์มาแช่น้ำ นำครกมาตำ ปั่น ๆ แล้วมาผสมซีเมนต์ลงไป นำมาปั่นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมซีเมนต์ จากการทดลองพบว่ามีความแข็งแรงทนทาน แล้วเวลาพอแห้งตัวจะมีความหดตัวเหมือนไม้ได้คำตอบใช้วัสดุตัวนี้มาจนถึง ปัจจุบัน

การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเนื้อวัสดุเหมือนไม้ น้ำหนักเบาวัสดุหลักก็คือกระดาษ สำหรับกระดาษก็ลองมาหลายอย่าง เช่น ถุงซีเมนต์ ถุงปูนด้านใน กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว กระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้แล้ว แต่ว่าคำตอบสุดท้ายคือกระดาษหนังสือพิมพ์ นำมาปั่นและบดละเอียดกระดาษพวกนี้พอเวลาแห้งจะมีน้ำหนักเบาถ้าเปรียบเทียบ กับการใช้ทราย การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 30 – 50 เปอร์เซ็นต์การคงทนไม่เปราะการแตกง่าย การใช้วัสดุทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มาปั่น ๆ บด ๆ จะมีเส้นใยจะประสานกันเป็นร่างแหเกาะกันแน่นมีแข็งแรงความเปราะบางแตกหัก ง่ายความง่ายในการผลิตเนื้อของวัสดุ สาเหตุหลักก็คือว่า หนึ่งการย่อยสลาย การบด กระดาษหนังสือพิมพ์ทำให้ละเอียดง่ายขึ้น มีปริมาณของเส้นใยในตัวกระดาษหนังสือพิมพ์หรือไฟเบอร์มากกว่ากระดาษชนิดอื่น ผิวของกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อปล่อยให้แห้งจะมีความย่นของผิวคล้ายกับผิวของ เปลือกไม้ ทำให้เวลาทำชิ้นงานดูเหมือนไม้มากกว่าวัสดุอื่น

ธุรกิจงานไม้กับไอเดียจากวัสดุธรรมชาติ

 

ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการสร้างรูปลักษณ์ของชิ้นงานโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความ เข้าใจ ในหลักการออกแบบและนำมาใช้ ทำให้การออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณค่าและน่าสนใจ เช่น งานประดิษฐ์จากดอกไม้ ใบตอง การแกะสลักหรืองานจักสาน และงานประดิษฐ์ทั่วไป ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งสร้าง ผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น งานปั้น สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุจากธรรมชาติ
ในที่นี้จะแนะนำธุรกิจงานไม้กับไอเดียเก๋ๆ ที่เป็นที่นิยมนำมาตกแต่งบ้าน โรงแรม อาคารหรือสถานที่อื่นๆ ดังนี้
ธุรกิจงานไม้ ไอเดียขายตัวการ์ตูนจากเม็ดไม้ โดยการเก็บเม็ดไม้มาเจาะ ขัด ถู จนสวยงามแล้วตกแต่งเพิ่มเติมจนเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะสร้างยอดขายให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก
ธุรกิจงานไม้ เพ้นไม้ใส่ไอเดีย โดยการนำไม้มาทำเป็นฟังชั่นการใช้งานได้หลากหลายที่สามารถเปลี่ยนเป็นของ ตกแต่งบ้านได้ เช่น กล่องไปรษณีย์ กรอบรูป ป้ายไม้ในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งค้าที่ได้รับความนิยม เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น
ธุรกิจงานไม้ เคสย่านลิเภา ซึ่งวัสดุที่ใช้จะเป็นย่านลิเภาโดยการทางสี และใช้กาวเพื่อการยึดเหนี่ยวให้ติดกันโดยการสานเป็นลวดลายต่างๆตามความต้อง การของลูกค้า
ธุรกิจงานไม้ ทำดอกไม้จันทน์ขาย เพราะปัจจุบันดอกไม้จันทน์ถูกพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและสวยงามมากขึ้น นอกจากนี้ในการทำดอกไม้จันทน์จะใช้ต้นทุนต่ำ
ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายนอกจากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจงานไม้กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางเพราะสามารถนำมา ตกแต่งสถานที่ให้ดูดีขึ้น ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งเพราะถ้าสถานที่มีความสวยงามการ ตกแต่งดูดีก็จะทำให้มีผู้สนใจอยากที่จะมาพักเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้วผู้ประดิษฐ์เองก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเกิดมีไอ เดียใหม่ๆขึ้นมายิ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นด้วย อีกอย่างยังเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้อีก ด้วย

แนวคิดจากงานไม้นำมาทำเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากไม้ต่างๆ

ในปัจจุบันได้มีการใช้ไม้ในอัตราที่สูงขึ้น แต่ก็พบปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ไม้บิด ไม้แตก สีไม้ไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ ทำให้การใช้ประโยชน์จากไม้ไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ทางทีมงานได้มีการคิดค้นในนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การพัฒนาเตาอบไม้แบบประหยัด เนื่องจากปัญหาของการใช้ประโยชน์จากไม้ คือ เรื่องของความชื้นซึ่งความชื้นในเนื้อไม้ถ้ามีมากเกินไป เมื่อนำไปใช้งานก็จะเกิดการหดตัวแต่ถ้าความชื้นของเนื้อไม้มีน้อยเกินไป เมื่อนำไปใช้งานก็จะเกิดการขยายตัวซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของการใช้ประโยชน์ จากไม้ ดังนั้นในการนำไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจะต้องผ่านการอบ ไม้ให้มีความชื้นเท่ากับความชื้นสมดุลที่จะนำไปใช้งาน ก็จะทำให้ไม่เกิด ปัญหาการยืดและหดตัวของเนื้อไม้

แต่ในความเป็นจริง ณ ปัจจุบันนี้ในการอบไม้นั้นจะมีเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ขนาดใหญ่ เนื่องจากเตาอบไม้นั้นมีการลงทุนสูงต้องใช้ Boiler เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนทำให้ต้องลงทุนประมาณ 1-3 ล้านบาทและค่าก่อสร้างห้องอบไม้ขนาดประมาณ 700 ลบ.ฟุต ห้องละ 300,000 บาท เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการควบคุมยุ่งยาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินลงทุนไม่ น้อยกว่า 4 ล้านบาท นอกจากนี้อัตราการใช้เชื้อเพลิงก็สูงทำให้อุตสาหกรรมไม้ขนาดกลางและเล็ก ไม่ สามารถที่จะลงทุนได้ การทำให้ไม้แห้งนั้นมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 3 ปัจจัยคือ ความร้อน ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ ทำให้ทีมงานจึงมีแนวความคิดที่จะทำเตาอบไม้แบบประหยัด เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการ ของอุตสาหกรรมไม้ขนาดกลางและเล็ก โดยพิจารณาถึงแหล่งกำเนิดความร้อนและการลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลง ในปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย ได้นำไม้ยางพารามาใช้มากกว่า 80% แต่ได้พบปัญหาในการใช้คือ สีของไม้ยางพาราจากสีขาวเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน ทำให้เกิดปัญหาในการทำสีต้องมีการฟอกสี ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนในการทำงานและน้ำยาฟอกสีก็มีผลอันตรายต่อพนักงาน นอก จากนี้ยังไม่ได้สีธรรมชาติของไม้และที่สำคัญยังเป็นการป้องกันการยืดหดตัว ของเนื้อไม้อีกด้วย ทางทีมงานจึงได้เกิดแนวความคิดในการที่จะคงสีของไม้ยางพาราให้เป็นสีขาว ธรรมชาติ โดยไม้ต้องใช้น้ำยาฟอกสี เพื่อให้สะดวกในการทำงานและการป้องกันการยืดหดตัวของเนื้อไม้